İngilizceyi tam olarak öğrenmenin ve akıcı bir şekilde konuşmanın kaçınılmaz olduğu günümüzde birçok kişinin bu konuda büyük problemler yaşadığı biliniyor. Uzmanlar tarafından ise yakın bir gelecekte dünya genelinde birçok kişi tarafından İngilizce’nin bilineceği ve İngilizce bilmeyen kişilerin özellikle iş yaşamı içerisinde büyük zorluklar çekeceği ifade ediliyor. Tüm bu uyarılar dikkate alınmalı ve küçük yaşlardan itibaren İngilizce eğitimine gereken önemin verilmesi gerekiyor. Fakat okulda ve özel kurslarda alınan eğitimler kendi başlarına yeterli olmamaktadır. Kişiler tarafından öğrenmek için çaba gösterilmeli ve özellikle günlük yaşam ve iş hayatı içerisinde İngilizce’nin pratik yapılması gerekiyor. İnternet ve sosyal medya bu konuda derya deniz olarak hizmet vermekte ve gün içerisinde sürekli olarak İngilizcenin kişilerin önüne getirilmesinde büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yeni yıl gibi özel günlerde kişilerin arkadaş çevrelerine Türkçe yerine İngilizce olarak dileklerini iletmesi dahi İngilizce öğrenimi için büyük bir önem taşıyor. Mutlu yıllar İngilizcesi ile birlikte iyi dileklerin iletilmesiyle arkadaş ortamlarında İngilizce kullanımının yaygınlaşmasında etkili olacaktır.
Küçük girişimlerle İngilizce gün içerisine entegre edilmeli ve bu sayede eğitimde süreklilik sağlanmalıdır. Yabancı bir dilin pratik yapılmaması durumunda öğrenme süreci tersine dönebilmekte ve oldukça kısa bir süre içerisinde de öğrenilenler kolaylıkla unutulabilmektedir. İngilizcenin nankörlüğüyle karşı karşıya kalmamak için günlük yaşam içerisinde sürekli olarak İngilizce kullanılmaya çalışılmalıdır. Bunun yanı sıra eğitim, kurs veya kişilerin kendi çabalarıyla teorik olarak kurallar ve gramer konuları da elden bırakılmamalıdır. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak ve birçok kelime bilmek kadar İngilizce gelecek zaman kullanımı gibi gramer konularının da eksiksiz bir şekilde bilinmesi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Kesinlikle gramer konularının her hangi bir öneme sahip olmaması gibi düşüncelere kapılmamalı ilerleyen süreçlerde problem yaşamamak için tüm öğrenme faaliyetlerinin sağlam bir zemine dayandırılması gerekiyor. Bir dilin temeli ise alfabe ile başlayıp gramer konuları ile güçlendirilmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı gramer konularının tam olarak öğrenilebilmesi için de çeşitli kaynaklar kullanılarak kurallara üzerinde çalışılmalı ve öğrenilenlerin kalıcı olabilmesi için bol sayıda örneğe göz atılmalıdır.

Her ne kadar gramer konuları detay olarak görülse ve bu konulara ön yargılı bir şekilde yaklaşılsa da kişilerin yabancıların bulunduğu bir ortamda kendilerini İngilizce olarak tanıtmaları için bile büyük oranda gramer konularının tam bir şekilde bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gramer konularının ne derece büyük bir öneme sahip olduğunun anlaşılabilmesi için http://www.konusarakogren.com/blog/ingilizce-kendini-tanitma/ internet sitesi içerisinde yer alan İngilizce kendini tanıtma örneğinin incelenmesi yeterli olacaktır. Bir kişinin eksiksiz ve doğru bir şekilde kendini tanıtabilmesi ve ifade edebilmesi için gramer büyük bir önem taşıyor. Sadece kelime bilen kişiler de kendilerini anlatıp ifade edilebilse de akıcı bir konuşmanın yapılamayacağını bilmek gerekiyor. Eğitimciler tarafından da İngilizce öğrenme sürecinin en temel konuları arasında yer alan kendini tanıtma bölümünde bile bu denli ihtiyaç duyulan gramer konularına ilerleyen konularda çok daha fazla ihtiyaç duyulacağının altı çiziliyor. Alanında uzman eğitim kurumları tarafından verilen eğitimlerde de gramer konularına büyük bir zaman ayrıldığı eğitime katılan kişilerin gramer konularını tam olarak kavradıklarından emin olunasıya kadar eğitimlerin bu konular üzerinde devam edildiği dikkatlerden kaçmıyor. İngilizce eğitimine yeni başlayacak kişilerin gramere karşı ön yargılı yıkması ve mevcut olarak eğitime devam eden kişilerin de uyarıları dikkate alması gerekiyor. Özellikle ülkemizde gerçekleştirilen İngilizce sınavlarda da başarılı olmanın yolu güçlü bir gramer ve kelime bilgisinden geçiyor. Sınavlarda bu konulara ağırlık verilmesi de durumun ciddiyetini çok daha açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Verilen link içerisinde kendini tanıtma bölümünün yanı sıra birçok konuyla ilgili bilgiler de yer almaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir