Azerbaycan başkenti Bakü’de, şehrin 30 km kuzeydoğusunda bulunan Heydar Aliyev Uluslararası Havalimanı, ülkenin ve Kafkasya Bölgesi’nin de en işlek havalimanı özelliğinde. Mevcut durumdaki havalimanının kapasitesini arttırmak için inşa edilen, 65 bin metrekare kapalı alanı olan yeni terminal binası ile Bakü’nün dünyaya açılan kapısında yolcu trafiğinin yılda 6 milyon olması hedefleniyor. Küreselleşmenin bir sonucu olarak seyahat alışkanlıklarının hızla değiştiği günümüzde Heydar Aliyev Uluslararası Havalimanı terminali, zamana ayak uyduran, geleceği düşünen çağdaş bir yapı olarak tasarlandı.

Sıradanın Dışında

Yolcuların kullandığı tüm bölümlerin projelerinin Autoban tarafınca yapıldığı terminalde, sıradan havalimanı tipinden uzaklaşılarak, yolculara yeni deneyimler sunan bir tasarım sergilendi. Havalimanlarının yapısal standartları, ölçekleri ve kullandıkları teknoloji ile insanlar üzerinde oluşturduğu yorgunluk ve stres veren etki göz önünde bulundurularak; endüstriyel bir yapı içinde, gerek mekânın fiziksel özellikleri, gerek ise yarattığı duygusal algı bakımından tam tersi bir etki yaratmak amaçlandı.

Geleneksel Malzemeler, Modern Teknoloji Ve Alışkanlık Dışı Bir Tasarım

Terminalin iç mekân tasarımında Azerbaycan kültürünün önemli unsurlarından biri olan misafirperverlik özelliği ile ülkenin son yıllarda geçirdiği sosyo-ekonomik değişimlerden yola çıkan Autoban, yolculara kendilerini evinde hissedeceği bir ortam yaratmış; bu farklı yaklaşım, iç mekânlarda kullanılan form, malzeme ve üretim teknolojilerinde belirleyici rol oynadı. Projede, havalimanlarında rastlanmayan ahşap ve doğal taş gibi malzemelere ağırlık verilirken; geleneksel malzemelerin de çağdaş formlarda uygulanması için yenilikçi üretim teknolojileri kullanıldı.

Mekân İçinde Mekânlar

Terminal içinde farklı algılar yaratarak tekdüzeliği yenmek ve havalimanının geniş iç hacmini insan ölçeğine yakınlaştırmak için, sosyal alanlara Autoban tarafından özel tasarlanan ve yükseklikleri 6,2 metre ile 10,5 metre arasında değişmekte olan ahşap cocoon birimlerine yer verildi. Havalimanı yapı taşlarından olan mobil kavramıyla uyumlu olan cocoon’lar, aynı zamanda Autoban’ın tasarım yaklaşımını da etkilemektedir. Alışılmışın dışında bir deneyim sunan bu düzenleme, tek bir boyut ve ölçüt ile ölçülemeyecek şekilde üretimden deneyime uzanan bu yelpazedeki somut ve soyut yenilikleri içeriyor. İçlerinde farklı fonksiyonları bulunduran ve aynı zamanda çevre düzenlemeleri ile havalimanının sosyal bölümlerini oluşturan cocoon’lar iç dış ilişkisi ve mekân içindeki mekân fikirlerinin fiziksel olarak yansımasıdır.

Ahşap Malzemeler

Organik formdaki cocoon’ların yapılarında ahşap malzeme ile beraber organizma strüktüründen yola çıkıldı. Malzeme seçimi itibari ile havalimanının teknik gereklilikleri içerisinde şaşırtıcı ve beklenmedik hisler uyandıran cocoon’lar için, aynı zamanda insanda duygusal bit etki yaratmaları için özel bir doku seçimi yapıldı. Deneysel ve ilerici bir tasarım yaklaşımının sonucunda insanda keşfetme duygusunu tetikleyen cocoon’ların, temel tasarım metotları geleneksel malzemeler ile uygulanabilir kılınması, içerik, kapsam ve ölçek olarak Autoban’ı daha üst seviyeye taşıyan Heydar Aliyev Uluslarası Havalimanını üst seviyelere taşıdı.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir