Teknoloji günden güne gelişiyor, insan nüfusu artıyor, hizmet alanları gittikçe genişliyor. İnsanlar için hizmet sektörü gelişir. Örneğin ulaşım ağları insan ihtiyaçları sonucunda genişliyor. Şu zamanlarda popüler olan projeler de havaalanı projeleri oldu. Peki, yapılan bu havaalanlarının topluma, sosyal yaşama olan etkilerini hiç düşündünüz mü?  Havaalanı, gelişim aktivitelerinde ve ekonomik açıdan büyümede önemli bir rol oynuyor.

Hız Odaklı Yaşam Biçimi

Günümüzdeki toplumlarda ulaşım, en kısa sürede istenilen bir yere gitmek, bir istek olmaktan çok zorunluluk olarak algılanmaktadır. Bu yüzden hava yolları ile ulaşım her geçen gün biraz daha artarak tercih ediliyor. Günümüz toplumları, hız odaklı yaşam biçimine göre düzenlenmektedir ve bu yüzden de havaalanlarının işlekliği giderek artıyor. Teknolojinin çok gelişmesi ulaşım alanını da etkilediği görülmektedir.

Havaalanları Toplumun Büyüme ve Gelişmesini Etkiliyor

Havaalanları toplumların büyüme ve gelişmesinde ciddi bir rol oynuyor. Hızlı ulaşımın beraberinde ülke içinde, bölgesel olarak ve uluslararası ekonomilerin gelişmesinde önemli katkıları görülmektedir. Küreselleşme döneminde ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve artması nedeni ile havaalanı hizmetlerinin gelecekte de daha önemli olacağı görülüyor. Bu sektör, müşterilerin, hizmeti verenlerin ve hizmeti sağlayanların, bu sektöre parasını yatıranların ve buna bağlı etkilerin incelenmesi hem şimdiki durumu hem de gelecekteki yapılanmaları anlama açısından önem taşımaktadır. Havaalanları, hem fiziki olarak hem de sosyal çevreye olumlu etkiler oluşturduğu gibi bazı istenmeyen ya da beklenmeyen durumlara da yol açabiliyor.

Havaalanlarının Toplumsal Çevreye Faydaları

Havaalanlarının da olumlu ya da olumsuz sosyal-ekonomik etkileri elbette ki vardır. Havaalanlarının ulusal ekonomiye olan etkisi yıllarca devam edecek bir faydası bulunduğu bilinmektedir. Havaalanları, ulusal ve bölgesel yönden yani dünyadaki ana merkezleri birbirine bağlamakta, bulunduğu yere sosyal ve ekonomik açıdan katkılar sağlar. Havaalanlarının sağladığı en önemli etkileri ticaret, turizm ve yatırımlardır diyebiliriz. Etkilerini özetleyecek olursak;

  • Turizm sektörünün önemli derecede gelişmesini sağlar. Havaalanları, ulaşım ne kadar gelişmiş ise bulunduğu bölgeler de o derece gelişmiştir
  • Ekonomik gelişme stratejilerine yön verir, katkı sağlar
  • Yurt içinde ve yurt dışında ulaşımı sağlar
  • İnsanlara iş olanakları doğurur, havaalanlarında ciddi sayıda çalışan insan vardır
  • Ulaşım ağlarının gelişmesi demek seyahatin daha elverişli ve kolay olması demek
  • Nüfusta belli değişimler gözlenebilir. Genellikle nüfusta artış görülüyor
  • Hizmetlere duyulan talep artar
  • Ekonomik faaliyetlerde ve iş olanaklarında farklılaşma görülür

 

Havaalanının önemi gün geçtikçe artmaya devam edecektir. Bu yüzden hava ulaşımı olarak sürekli bir gelişim içerisindeyiz ve ciddi anlamda yol kat ettik. Türkiye havaalanları hususunda çok iyi yerlere gelmeyi başardı. Olumsuz etkileri de olduğu için yağılması gereken şey olumlu yönlerini arttırıp geliştirmek, olumsuz etkileri de minimum düzeye düşürmek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir